ایجاد آگهی استخدام
کارگر آرماتوربند

استخدام کارگر آرماتوربند در شرکت ساختمانی معتبر

در شهر شیراز

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • گچکاری
 • آرماتوربندی
 • جوشکاری
 • قالب بندی

نوع همکاری

 • پروژه ای
 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • تازه کار

صنعت شغلی

 • ساختمان

درجه تحصیلی

 • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام تعدادی کارگر آرماتوربندی با تسویه هفتگی آرماتوربندی و قالب بندی ساختمان

حداقل شرایط احراز

آشنا با قالب بندی آشنا با آرماتوربندی آشنا به جوشکاری

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آرماتوربندی و قالب بندی ساختمان

اطلاعات تماس

 • 09164914935