کارگرقالب بند

استخدام کارگرقالب بند در شرکت معتبر

در شهر کرمان

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • جوشکاری
 • قالب بندی
 • بنایی
 • آرماتوربندی

نوع همکاری

 • تمام وقت
 • پروژه ای

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • ساختمان

درجه تحصیلی

 • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام قالب بند و آرماتور بند با جای خواب در یک پروژه ساختمانی تمام کارها اسکلت بتنی هستند

حداقل شرایط احراز

آرماتوربندی قالب بندی آشنایی با جوشکاری آشنایی با بنایی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

نیروی قالب بند و آرماتور بند

اطلاعات تماس

 • 09195780096