ایجاد آگهی استخدام
کارشناس فنی پسیوشبکه

استخدام کارشناس فنی پسیوشبکه در شرکت معتبر

در شهر بندرعباس

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • زیرساخت شبکه
 • اینترنت
 • کامپیوتر
 • پسیو شبکه

نوع همکاری

 • قراردادی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • تجهیزات شبکه و اینترنت

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

کارشناس فنی پسیو شبکه با سابقه کار

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • amirrezakeshvari@gmail.com
 • 09199021956