کاشی کار

استخدام کاشی کار در شرکت معتبر

در شهر مشهد

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • سرامیک
 • برش کاشی
 • چسباندن کاشی
 • اندازه گیری

نوع همکاری

 • توافقی
 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • تزئینات ساختمان

درجه تحصیلی

 • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کاشی کار به شکل صورت وضعیتی و یا روز مزدی انجام کاشی کاری و سرامیک کاری دیوار و کف

حداقل شرایط احراز

توانایی کار عملی توانایی پیاده سازی طرح های مختلف داشتن دقت و حوصله مهارت محاسباتی برای تخمین هزینه و مواد خلاقیت و دید خوب برای طراحی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

انجام کاشی کاری و سرامیک کاری دیوار و کف

اطلاعات تماس

 • 09337951882