کارشناس شبکه های اجتماعی

استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در ریحون

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Powerpoint
 • کمپین های تبلیغاتی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • صنایع غذایی

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی جهت زمانبندی، برنامه ریزی و انتشار پست های شبکه های اجتماعی .پاسخ گویی به نظرات کاربران شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباط موثر با آنها .نوشتن محتوای پست های شبکه های اجتماعی .نظارت داشتن بر محتواهای به روز شبکه های اجتماعی و دادن گزارش از فعالیت های روز .هماهنگی و برنامه ریزی برای همکاری با کارکترهای تاثیرگذار شبکه های اجتماعی .برنامه ریزی و زمانبندی درست برای پست های رسانه های مختلف

حداقل شرایط احراز

تجربه، انگیزه و علاقه در حوزه کار در شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس