ایجاد آگهی استخدام
کمک حسابدار

استخدام کمک حسابدار در شرکت صورت و معنا

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • روابط عمومی قوی
  • اینترنت
  • فن بیان قوی
  • کامپیوتر
  • افیس

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

  • معماری

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت صورت و معنا برای حسابداری خود به یک کمک حسابدار باتجربه در این زمینه نیازمند است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس