کارشناس ارشد خدمات پس از فروش

استخدام کارشناس ارشد خدمات پس از فروش در شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • افیس
 • CRM
 • فرآیندهای خدمات پس از فروش
 • اینترنت
 • IT
 • کامپیوتر
 • Marketing

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • بازیافت خودرو

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین برای خدمات پپس از فروش خود به یک نیرو کارشناس ارشد خدمات پس از فروش نیازمند است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • parhanjob@gmail.com