منشی دفتری

استخدام منشی دفتری در شرکت معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • مکاتبات اداری
 • دارای روحیه کار تیمی
 • کامپیوتر
 • روابط عمومی بالا
 • اینترنت
 • دقیق و پویا
 • مدیریت زمان
 • فن بیان
 • افیس

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • انتشارات و خدمات چاپ

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

به یک منشی خانم در فتر انتشاراتی معتبر برای امور دفتری و بایگانی نیازمندیم

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • resume@kheilisabz.com