ایجاد آگهی استخدام
software designer

استخدام software designer در شرکت معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • نرم افزار و اصول تحلیل و طراحی
 • افیس
 • اینترنت
 • اصول مستند سازی
 • کامپیوتر
 • مهارت ارتباطی خوب با مشتری
 • انواع معماری نرم افزار

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • تولیدنرم افزار

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت توسعه افزار درنظر دارد تا برای تیم برنامه نویس خود یک software designer را استخدام کند

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • info@tara-it.com