پرستار سالمند

استخدام پرستار سالمند در شرکت معتبر

در شهر رشت

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • امور نظافت
  • روابط عمومی

نوع همکاری

  • قراردادی

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • خدمات درمانی

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام پرستار سالمند در رشت به یک زوج جهت نگهداری از سالمند در روستای سه سار صومعه سرا به صورت شبانه روزی با امکانات سکونت نیازمندیم.

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09357758422