نگهبان حراست

استخدام نگهبان حراست در شرکت رمضانی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • جدی
  • آراسته
  • متعهد

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • حراست و امنیت

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

نگهبان حراس جهت کار در مکان های دولتی و نیمه دولتی نیازمندیم با حقوق 1800 +بیمه+ مزایا. فوری معافیت پزشکی نمی پذیریم ساعت پذیرش 9صبح الی 15

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09354849031
  • 02144407052