ایجاد آگهی استخدام
دستیار دندانپزشک

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی پرهام

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • تجهیزات دندان پزشکی
 • آماده سازی بیمار
 • پشتیبانی تجهیزات دندانپزشکی
 • امور دستیاری دندانپزشکی

نوع همکاری

 • تمام وقت
 • آموزشی

سطح ارشدیت

 • دوره آموزش

صنعت شغلی

 • خدمات دندانپزشکی

درجه تحصیلی

 • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام در کلینیک دندانپزشکی از افرادی که مایل به کار به عنوان دستیار دندانپزشک می باشند استخدام به عمل می آید.

حداقل شرایط احراز

بعد از آموزش رایگان

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 09375942121