ایجاد آگهی استخدام
سرپرست توزیع

استخدام سرپرست توزیع در صنایع غذایی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • کامپیوتر
  • اینترنت
  • افیس

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

  • تامین غذا

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت صنایع غذایی برای پخش غذا به مراکز تعیین شده توسط شرکت به یک سرپرست توزیع با سابقه درزمینه نیاز دارد

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • sara2000b@yahoo.com