مدیر اجرایی

استخدام مدیر اجرایی در دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • کنترل پروژه
  • زبان انگلیسی
  • مدیریت اجرایی
  • امور اداری
  • مدیریت پروژه

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • مدیر

صنعت شغلی

  • آموزش

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مدیر اجرایی جهت تقویت دبیرخانه فعلی. تهیه تولیدات محتوایی. بهبود عملکرد سایت و پوشش تمامی نیازمندی های آتی.تبلیغات و بازاریابی.برگزاری آزمون. نهایی سازی المان های آزمون با همکاری تیم آزمون سازی

حداقل شرایط احراز

کوشا، توانمند، با مهارت های وبا سابقه مدیریت و کنترل پروژه

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس