مدیر اجرایی

استخدام مدیر اجرایی در پیشغرولان

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • English languge
 • مدیریت اجرایی
 • incoming tour
 • امور اداری
 • اینترنت
 • Project Management

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • مدیر

صنعت شغلی

 • گردشگری

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مدیر اجرایی خانم در شرکت پیشغرولان فعال در زمینه گردشگری

حداقل شرایط احراز

مسلط بر زبان انگلیسی و امور اجرایی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس