روانشناس

استخدام روانشناس در کلینیک ترک اعتیاد بزرگمهر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • مشاوره گروهی
 • خدمات مشاوره
 • روان درمانی
 • تجویز دارو
 • مشاوره فردی
 • دارو درمانی
 • ارتباط با بیماران

نوع همکاری

 • قراردادی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • متادون درمانی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

به یک خانم روانشناس برای شیفت صبح کلینیک ترک اعتیاد بزرگمهر نیازمندیم.

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 09212921723