ایجاد آگهی استخدام
کارشناس حقوقی

استخدام کارشناس حقوقی در شهریار ترابر آسیا

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • تنظیم قرارداد
 • امور حقوقی
 • گزارش نویسی
 • زبان انگلیسی
 • امور حقوقی و قرارداد
 • تجزیه و تحلیل

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • حمل و نقل

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس حقوقی جهت جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش های به عمل آمده از طرف واحد ها یا مقامات دولتی در زمینه مسائل حقوقی.جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها، اساسنامه ها، و آیین نامه های مورد نیاز . تهیه متن قرارداد منعقده

حداقل شرایط احراز

توانایی انتقال مفاهیم و مطالب گزارش نویسی توانایی تجزیه و تحلیل تفسیر و قضاوت آشنا با قوانین و امور حقوقی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس