ایجاد آگهی استخدام
کارشناس حقوقی

استخدام کارشناس حقوقی در خدمات هوشمند

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • امور اداری
 • آشنایی با قانون تجارت
 • امور حقوقی
 • Microsoft Excel
 • روابط عمومی
 • Microsoft Word

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • فناوری اطلاعات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس حقوقی متعهد و مسئولیت پذیر جهت امور ثبتی

حداقل شرایط احراز

مسلط به امور حقوقی و مسلط به مجموعه قوانین تجارت

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس