آبدارچی

استخدام آبدارچی در شرکت معتبر بازرگانی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • ارتباط با همکاران
 • نظافت محل کار
 • نظافت و پذیرایی
 • امور آبدارخانه
 • پذیرایی جلسات اداری
 • نظافت

نوع همکاری

 • قراردادی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • حمل ونقل اینترنتی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

یک شرکت معتبر بازرگانی واقع در مجیدیه شمالی یک آبدارچی آقابا حقوق مکفی و بیمه استخدام میکند.

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • dr.rastad@yahoo.com
 • 09120191822