آشنایی با شغل و رشته میکروبیولوژی

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل و رشته میکروبیولوژی

هدف در این رشته شناسایی جانداران میکروسکوپی و مسائل مربوط به آنهاست که در تشخیص بیماری ها نقش به سزایی دارند.پایه و اساس بسیاری از علوم مانند بیوشیمی،بیوتکنولوژی،ژنتیک و پزشکی این رشته می باشد.در این رشته جاندارانی مانند باکتری ها،ویروس ها،قارچ ها و تک سلولی ها مورد بررسی قرار می گیرند و از خساراتی که می توانند به موجودات دیگری از قبیل گیاهان،حیوانات و انسان وارد کنند جلوگیری می شود

رشته میکروبیولوژی در سال های اخیر از رشته هایی بوده که وزارت بهداشت نگاه ویژه ای به آن داشته است،چون سلامتی افراد از مهم ترین مسائلی است که باید به آن دقت شود و از هیچ کوششی نباید دریغ شود. میکروبیولوژی علاوه بر شناسایی بیماری و پیشگیری از شیوع آن برای تولیدات مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی و هم چنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی خدمات بسیار ارزنده ای ارائه می دهد.نکته قابل ذکر در مورد رشته میکروبیولوژی تفاوت آن با رشته زیست شناسی سلولی است که در بسیاری از موارد افراد این دو را به اشتباه یکسان می دانند.علوم سلولی مولکولی به فعالیت های درونی میکروب ها می پردازد و از حیطه بیرونی میکروب ها خارج است اما علم میکروبیولوژی تأثیرات بیرونی میکروارگانیسم­ها را مورد بررسی قرار می دهد که این دو تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند به عبارت دیگر وقتی صحبت از سوخت و ساز و چگونگی کارکردن سلول ها صحبت می کنیم و ساختار آن مهم است مربوط به حیطه علوم سلولی و هنگامی که بحث مورد نظر در مورد تأثیرات بیرونی است حیطه علم میکروبیولوژی مدنظر است.

گرایش های رشته میکروبیولوژی

- گرایش میکروب های بیماری زا : هدف از تربیت دانش آموختگان این گرایش مورد مطالعه و بررسی قرار دادن میکروب های بیماری زا هست که برای انسان و حیوانات و مشترک بین این دو وجود دارد.آشنایی با انواع سموم و چگونگی عملکرد آنها در بیماری زایی،آشنایی با آنتی بیوتیک ها و اهمیت و کاربرد آنها در درمان،آشنایی با سیستم ایمنی بدن در برخورد با میکروب ها،آشنایی با نحوه فعالیتی ویروس ها،رشد و تکثیر ویروس ها و به طور کلی ویروس شناسی،آشنایی با وقوع و شیوع اپیدم ها در نقاط مختلف دنیا،آشنایی با بیولوژی و تولید قارچ ها،آشنایی با بیماری های دامی که از طریق باکتری ها ایجاد می شود و شناسایی ژن های بیماری زا در باکتری ها، از جمله فعالیت های افراد در این گرایش هستند.سموم میکروبی و سازوکار و عمل آنها،آنتی بیوتیک ها و ساز وکار آنها،ایمنی پیشرفته ،ویروس و قارچ شناسی پیشرفته،اپیدمیولوژی ها،باکتری شناسی دامی،باکتری شناسی پیشرفته و حیوانات آزمایشگاهی از دروس مهم این گرایش هستند.

- گرایش میکروب شناسی صنعتی : هدف از این گرایش بهره بردن و استفاده کردن از میکروب های مفید است.از میکروب های مفید برای تولید مواد صنعتی مانند شوینده ها،اسیدها یا تهیه کودها عموماً استفاده می شود.آشنایی با میکروارگانیسم های صنعتی و روش های نگهداری آنها،آشنایی با ساختار و عملکرد بخش های مختلف فرآیندهای فرادست،تولید فرآورده های زیست فناوری،آگاهی و کسب دانش لازم در حل مسائل واحدهای صنایع تخمیری و بیوتکنولوژی میکروبی،برطرف کردن نیازهای بخش های مختلف واحدهای فرودست،آگاهی از نمونه برداری ها برای ارزیابی کیفیت میکروبیولوژیک فرآورده ها،تولید خطوط مختلف و تولید فرآورده های میکروبی و زیستی،آشنایی با کیفیت و استاندارد سازی،کنترل کیفی میکروبی فرآورده های مختلف و به کارگیری آنها،آشنایی با قارچ ها در زیست فناوری و درک مبانی فنی و مهندسی از جمله انتظاراتی است که از دانش آموختگان این گرایش داریم.فرآورده های فرادست و فرودست،کنترل میکروب ها،نظام های تضمین کیفیت،شاخص های میکروبی و نشانگرهای زیستی،زیست فناوری و تخمیر قارچ ها،زیست فناوری میکروبی و صنعتی از جمله دروس مهم این گرایش هستند.

- گرایش بیوسیستماتیک و بوم شناسی : شناخت میکروارگانیسم ها و طبقه بندی آنها با در نظرگرفتن تنوع زیستی که دارند در حیطه کاری این گرایش است.طبقه بندی میکروارگانیسم ها باعث دسترسی آسانتر به آنها می شود.معرفی شاخه ها و رده های مختلف میکروارگانیسم ها،شناخت تنوع زیستی و جایگاه آرکی ها و پراکندگی زیستگاه های آنها و سازگاری آنها با شرایط محیطی،آشنایی با روند تکاملی قارچ ها و تعیین جایگاه بوم شناختی،آشنایی با استانداردها و تعیین روش های شناسایی پلی فازیک میکروارگانیسم ها،شناخت محیط های اکستریم و نقش میکروارگانیسم های اکستریموفیل در زیست فناوری و سازگاری آنها با شرایط،شناخت فیزیولوژی رشد و فرآیندهای زیست شناختی قارچ ها از جمله اهداف این گرایش است.فیزیولوژی میکروارگانیسم ها،ژنتیک پروکاریوت ها،رده بندی میکروارگانیسم ها،بیوانفورماتیک،بوم شناسی میکروارگانیسم ها و روش ها در میکروبیولوژی از دروس مهم این گرایش هستند.

- گرایش میکروبیولوژی محیطی : بررسی عوامل زیستی در محیط اطراف ما، حیطه کاری دانش آموختگان در این گرایش است.میکروبیولوژی خاک،آب و هوا از بخش های مهم این گرایش هستند.شناخت بوم شناسی و تنوع زیستی در اکوسیستم های دریایی و فاکتورهای محیطی،آشنایی با بیوژئوشیمیایی میکروبی در خاک و نقش میکروارگانیسم ها در تشکیل و تغییر وضعیت خاک و پاک سازی آلاینده ها آن،بوم شناسی و تنوع زیستی و رشد میکروارگانیسم ها در هوا،آشنایی با اصول طراحی واحدهای پالایش و تصفیه خانه های پس آب واحدهای صنعتی،آشنایی با میکروارگانیسم ها در تجزیه و تخریب زیستی مواد،آشنایی با خطرات موجود در محیط های آزمایشگاهی و اطلاع رسانی های لازم از روش های مناسب برای پیشگیری از خطرات محیط کاری از جمله اهداف این گرایش است.میکروبیولوژی دریا،میکروبیولوژی خاک، میکروبیولوژی هوا،تجزیه زیستی و تخریب پذیری زیستی، میکروبیولوژی سوخت و انرژی،سلامت ایمنی و محیط زیست از دروس مهم این گرایش هستند.

مهارت های میکروبیولوژیست ها

- به روز بودن و آگاهی از کلیه پیشرفت های زمینه کاری خود

- سعی صدر داشتن و توانایی حل مسائل مختلف در حیطه کاری خود

- وقت شناس بودن و ارائه نتایج لازم در زمان معین به افراد و یا دیگر نفرات همکار

- توانایی کار کردن با تجهیزات حیطه کاری خود

- تحمل فشارهای بالای ناشی از محیط کار و روحیه کاری داشتن در محیط های این رشته به خصوص در آزمایشگاه ها

- توانایی گزارش نویسی از آزمایشات و ثبت کردن آنها

- توانایی کار کردن با نرم افزارهای مربوط به گرایش و زمینه فعالیت خود

- دارا بودن روحیه همکاری داشتن با مراکز تحقیقاتی،بهداشتی،پزشکی،دارویی و صنایع غذایی

- روحیه مطالعه و آموزش داشتن و شرکت در سمینارهای دانش بنیانی

- توانایی تجزیه و تحلیل داشتن از اطلاعاتی که در آزمایشات و یا یافته های خود به دست آورده اند

- دقت بالا داشتن و توجه داشتن به جزئیات در کلیه فعالیت هایی که انجام می دهند

- توجه کردن به مسائل ایمنی و بهداشتی زیرا محیط کاری این افراد معمولاً آزمایشگاهی است و در معرض بیماری های واگیردار هستند

وظایف میکروبیولوژیست ها

- انجام آزمایشات لازم و تست های تکمیلی در صورت نیاز

- بررسی و شناسایی کردن میکروب ها جهت کنترل بیماری ها

-ثبت و ضبط کردن آزمایشات از گونه هایی که دارند و انتقال اطلاعات لازم در این رابطه به افراد و منابع معتبر

- انجام آزمایشات لازم برای کنترل کیفیت مواد غذایی و تولید مواد غذایی

- انجام آزمایشات لازم که در سلامتی محیط زیست مؤثر هستند

- شرکت کردن و حضور فعال داشتن در جلسات،سمینارها و نشست های علمی زمینه کاری خود

- نظارت داشتن به تجهیزات و عملکرد آنها و مباحث حفاظت و نگهداری آنها

- مدیریت کردن افراد در حیطه کاری خود که به عنوان سرپرست یا مدیر هستند

- نظارت بر رعایت کردن کلیه مسائل بهداشتی و ایمنی

بازارکار و درآمد میکروبیولوژیست ها

با توجه به اینکه این رشته تنوع کاری گسترده ای دارد و در مراکز مختلف به دانش آموختگان این رشته نیاز است دارای بازار کارخوبی است.میکروبیولوژیست ها در سازمان و مراکزی مانند حوزه های بهداشت و درمان،آزمایشگاه های میکروب شناسی در بیمارستان ها،در بخش های تحقیقاتی،صنایع غذایی و دارویی،در صنعت کشاورزی و در مراکز مربوط به انجام آزمایشات برای کنترل و شیوع مواد سمی و کنترل آلودگی های محیط زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها می توانند مشغول شوند.این افراد می توانند به عنوان کارشناس آزمایشگاه ها در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی،کارشناس آزمایشگاه های مواد غذایی،کارشناس مواد آرایشی و بهداشتی،کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی هم به خدمت بپردازند.مهم ترین وظیفه این افراد در هر سازمان و یا مرکزی که فعال هستند توجه داشتن به کلیه مسائل حیطه کاری خود می باشد زیرا کوچکترین سهل انگاری شاید سلامت جامعه­ای را به خطر بیندازد و یا ضرر و خسارات جبران ناپذیری را داشته باشد.سابقه کار،تخصص،حوزه های مختلف کاری در این رشته،نوع شرکت،شهر محل خدمت و نوع شرکتی که در آن فعالیت می کنند از عوامل تأثیر گذار بر روی حقوق دریافتی میکروبیولوژیست ها می باشد.به طور میانگین برای یک میکروبیولوژیست حقوقی بین 5/1 تا 5 میلیون در قراردادها دیده می شود.

ارسال نظر