آشنایی با شغل حسابداری

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل حسابداری

در همین ابتدا باید بیان کنیم حسابداری علم نیست حسابداری یک فن است،علم به دانشی گفته می شود که با فرضیه ای شروع شده و قابل اثبات براساس مشاهده و آزمایش و یک نتیجه گیری است که به صورت کلی بیان می شود در صورتی که حسابداری چنین نیست.

حسابداری از زیر شاخه های مهندسی است. حسابداری در حقیقت ورودی و خروجی از نظر اقتصادی برای هر سازمانی را بررسی می کند این ورودی خروجی می تواند تعیین سود و زیان،پ رداختی ها و ... باشد با تعریفی دیگر، حسابداری را تهیه گزارشات، ثبت و ضبط اطلاعات مالی در همه سیستم ها بیان می کنیم این گزارشات از ارکان اصلی هر سیستمی هستند و طبق همین گزارشات است که به این مشاهده می رسیم که در پیشرفت هستیم یا خیر؟ حسابداری را می توان یک بانک اطلاعاتی اقتصادی در هر سیستمی تعریف کرد به طوری که کلیه پردازش ها و عملیات مورد نیاز را برروی صورت های مالی انجام داده و به آنها نظم و قانون می دهد به طوری که در کمترین زمان ممکن به یک اطلاعات جامع اقتصادی در آن زمینه مورد نظر برسیم. با یک بیان ساده کسی که مسئولیت مالی و گزارشات مالی سیستم خود را پذیرفته است را حسابدار تعریف می کنیم، این حسابدار باید کلیه آموزش ها و مهارت های لازم را کسب کرده و به یک تسلط لازم و کافی در زمینه فعالیتی خود برسد. گزارش های مالی عموماً به دو صورت عمومی و خاص هستند. مخاطب گزارشات عمومی سهامداران، اعتبار دهندگان، سازمان های دولتی و غیر دولتی هستند و گزارشات خاص برای بررسی و تحلیل موارد خاص و برای مصارف خاص است. گزارشات مالی باید مرتبط با موضوع مورد نظر، جامع و کامل و کاملاً بی طرفانه، قابل مقایسه با یک دوره دیگر باشد به طور مثال با بازه مشابه خود در سال گذشته و یا قابل قیاس با ماه گذشته باشد و هم چنین باید قابل درک و فهم باشد نه اینکه به طوری پیچیده باشد که نقطه مبهم در آن زیاد باشد. حسابداری را می توان یک معرفی کننده برای هر شرکت و یا سیستمی دانست اطلاعات حسابداری به سه صورت است: حالت اول به صورت حسابداری عملیاتی، حالت دوم حسابداری مالی و حالت سوم اطلاعات حسابداری مدیریتی است. اطلاعات عملیاتی شامل اطلاعاتی است که روزانه باید انجام شود مانند خرید و فروش های روزانه، پرداختی های لازم  و بررسی بدهی مشتریان به سازمان از جمله این اطلاعات است. حالت دوم اطلاعاتی است که در اختیار مدیران، سهامداران بانکها، دولت و... قرار می گیرد و آنها طبق این اطلاعات تصمیمات خود را درباره فعالیت و عملکرد سازمان انجام می دهند. هدف از اطلاعات مالی به طور کلی یکپارچگی گزارشات مالی است. اطلاعات مالی به این دلیل است که به طور مثال سهام دار بداند که سرمایه ای که دارد در حال رشد است یا خیر و یا بانک به دنبال برگشت پول هایش است و با این گزارش می تواند تصمیم بگیرد که اقدامی انجام دهد یا خیر. حالت سوم که حسابداری مدیریتی است شامل اطلاعات خاصی هستند که در اختیار مدیران قرار می گیرد و مدیر با این اطلاعات برنامه ریزی های لازم، اقدامات اجرایی و کنترل های لازم را انجام می دهد. حسابداری بر مبنای قواعد و قوانین خاصی که به آن اصول می گوییم صورت می گیرد و این اصول هستند که حسابداری را هدایت می کنند.

گرایش های حسابداری

- گرایش حسابداری صنعتی :

این گرایش قیمت تمام شده محصولی که تولید شده است را بیان می کند. مهندس این گرایش با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی راه های بهینه سازی برای تولیدات،بسیار مفید و مؤثر هستند.در مورد اهمیت این مهندسین باید گفت اگر مدیران از قیمت واقعی و دقیق تمام شده محصولات خود اطلاعی نداشته باشند نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند.هزینه یابی جدی،هزینه یابی های مستقیم،هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی استاندارد از روش های حسابداری صنعتی است.

- حسابداری مالیاتی :

دانش آموختگان این گرایش باید علاوه بر تسلطی که بر دانش حسابداری دارند در زمینه مالیاتی هم اشراف کامل داشته باشند. این دانش آموختگان باید از اصول و قوانین مالیاتی آگاه باشند تا بتوانند سازمان خود را در مسیر درست مالیاتی قرار دهند. شناختن تکالیف مالیاتی و نحوه تشکیل پرونده، اظهارنامه مالیاتی، آگاهی از ساختار مالیاتی بر ارزش افزوده، آماده کردن مدارک به شکل درست جهت ارائه به سازمان مربوطه و آگاهی از قوانین اعتراض و تجدیدنظر از جمله انتظاراتی است که از این دانش آموختگان می رود.

- حسابداری بودجه ای :

این گرایش در حقیقت یک برنامه مالی برای آینده است در این برنامه پیش بینی های درآمدها و هزینه هایی که برای عملیات های خاص و یا مورد نظر باید انجام شود ارائه داده می شود. حسابداری بودجه در حقیقت به مدیران این کمک را می کند که بتوانند فعالیت های خود را سازمان دهی کنند. باید گفت بین مقادیر واقعی و مقادیری محاسبه شده یک اختلافی وجود دارد که به آن انحراف گفته می شود و این انحرافات در حقیقت مشکلات را نشان می دهد که حتماً باید آنها را رفع کرد و مدیران باید به آنها توجه داشته باشند. تهیه برآوردها از فروش آینده، تهیه برآوردها از دریافت ها و پرداخت های نقدی، تهیه برآوردهایی از فعالیت های روزانه سازمان و خلاصه کرن این برآوردها در قالب سود و زیان و تراز نامه ها مراحل بودجه نویسی هستند.

- حسابداری مقدماتی یا عمومی :

این گرایش پایه و اساس گرایش های دیگراست و پرکاربردترین گرایش در بین گرایش های حسابداری همین گرایش است. این گرایش اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار می دهد و افراد که می توانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان یا مدیران باشند که در مورد مسائل اقتصادی و فعالیت های جاری تصمیم می گیرند.

 - حسابداری دولتی :

هدف از این گرایش جمع آوری، ثبت و طبقه بندی و تحلیل و تفسیر صورت های مالی دستگاه های اجرایی دولتی به منظور تصمیم گیری و کنترل بودجه می باشد. دولت، مدیران مالی دستگاه های دولتی، مدیران کل دستگاه های دولتی و دیوان محاسبات مجلس از این اطلاعات حسابداری می توانند استفاده کنند. اصل لزوم رعایت های بودجه ای و دولتی، اصل استفاده از حساب های مستقل، اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری، اصل تأمین اعتبار در ایجاد و تعهد و اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده از اصول حسابداری دولتی است.

مهارت های حسابدار

- کنترل دقیق و داشتن صبر و حوصله زیاد در محاسبات و خلاق و نوآور

- دارا بودن مهارت های ارتباطی چون حسابدار باید اطلاعات را جمع آوری کرده و هم چنین برخی اطلاعات را هم انتقال دهد

- آگاهی داشتن از قوانین مالیاتی

- راز دار کامل اطلاعات مالی نفرات و اطلاعات مالی شرکت

- وقت شناس بودن به خصوص در پرداختی هایی که دیرکرد آنها جریمه به همراه دارد

- آشنایی کامل با فناوری اطلاعات و هم چنین تسلط داشتن بر نرم افزارهای حسابداری

- آشنایی کامل به قوانین، اصول و نحوه محاسبات دریافتی ها و پرداختی ها از قبیل حقوق ها که کسورات و یا افزایش دارند

- داشتن روحیه همکاری با افراد در جهت کاهش هزینه ها و سود بیشتر

- انعطاف پذیر بودن و اعتماد داشتن به مهارت های خود

- آگاهی های تجاری داشتن

وظایف حسابدار

- ثبت به موقع و به تاریخ کلیه وقایع مالی در دفاتر

- تحلیل درآمد و روند مخارج و اطمینان از کنترل هزینه ها

- جمع آوری و تحلیل اطلاعات مالی برای آماده سازی های حسابداری از جمله حساب دفتر کل و اسناد معاملات تجاری

- تهیه دفاتر مالی،تراز عملکرد،بودجه و حساب سود و زیان و دیگر صورت های مالی

- ثبت اسناد حسابداری در بخش هزینه ها درآمد و فروش

- اداره سیستم های حسابداری و دامنه دار به طور کارآمد و مفید مطابق با قوانین و مقررات

- نگهداری حساب انبارها،اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات

- کنترل اسناد حسابداری مثل فاکتورها،صورت حساب ها،لیست حقوق ها و...

- ایجاد حفظ و هماهنگی در پیاده سازی حسابداری و روش های کنترل

- تحلیل و بررسی بودجه و هزینه ها،بررسی قراردادها و تسهیلات

- ارائه گزارشات مختلف از فعالیت های مالی به صورت مستمر و دائم به مدیر مالی خود

- صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه،مالیات و وام و...

بازار کار و درآمد حسابدار

فرصت های شغلی برای یک حسابدار همیشه وجود دارد چون هر سازمانی که فعالیت دارد مسلماً به دنبال پیشرفت است و این پیشرفت با سوددهی و رشد شرایط اقتصادی تعیین می شود به همین دلیل نیازمند کسی هستند که گزارشات مالی، پرداختی ها و واریزی ها را انجام داده و به کلیه امورات مالی و تصمیم های درست و به جا در شرایط خاص آشنایی و آگاهی داشته باشد که این در حیطه حسابداران است و اگر بگوییم حسابداران از نفرات کلیدی و مهم که در پیشرفت هر سازمانی دخیل هستند اغراق نکرده ایم. حسابداران می توانند در سازمان ها و ادارات دولتی، در ادارات دارایی مانندحسابداری مالیاتی، در بانک ها، در کلیه شرکت ها و مؤسسات تجاری، در کارخانجات و شرکت های تولیدی و صنعتی، در موسسات بیمه ای و یا در سِمت های مدیریت های مالی مشغول شوند. با توجه به اینکه حسابداران فعالیت های مختلفی دارند طبیعتاً حقوق های متفاوتی هم دارند به طور میانگین در سطح کارشناسی حقوقی بین 2 تا 6 میلیون در سطح سرپرستی حقوقی بین 3 تا 6 میلیون و در سطح مدیریت حقوقی  بین 5/4 تا 12 میلیون به ازای یک تا دو سال سابقه کار در قراردادهای این فعالان دیده شده است.

نظری برای این مقاله ثبت نشده است