آشنایی با شغل نویسندگی

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل نویسندگی

نوشتن از مهارت هایی است که همه ما انسان ها به آن نیاز داریم چون گاهی زبان ما قدرت بیان افکار، احساسات و ایده هایی ما را ندارد و فقط یک نوشته می تواند این موارد را بیان کند و می تواند حتی قرن ها معرف ما باشد و افراد پیام ما را از نوشته های ما بشنوند.

نوشتن از مهارت هایی است که ما باید آن را کسب کنیم .برای هر کسی پیش آمده است که یک نوشته انگار حرف او را می گوید و یا طوری به او لذت می دهد که روزانه چندین بار آن را می خواند و آن را ملکه ذهن خود می کند و یا یک نوشته می تواند حاوی انتقال پیامی باشد که شاید هیچ مورد ارتباطی دیگری قادر به انتقال آن پیام نباشد و این موارد هنر و خلاقیت نویسنده متن را بیان می کند. نویسندگی هنر خوب نوشتن است به طوری که کلمات و نوشته های او می توانند مانند بارانی باشند که رشد اندیشه ها، نیازمند به آن باشند. نویسنده کسی است که دید و دیدگاه آن متفاوت تر از بقیه باشد این بقیه همان مخاطبان او هستند. نویسنده را می توان این گونه هم بیان کرد: آنچه را که او حس می کند متفاوت تر از حس دیگران است و آنچه که دیگران حس نمی کنند او آن را در نهایت احساس حس می کند و پر وبالی به او می دهد که دیگران هم این احساس را در او درک کنند و طوری آن موضوع را بیان می کند که کمتر کسی بتواند به زیبایی او آن را بسراید. نویسندگی هنر خوب حس کردن و احساس داشتن، هنر تفکری متفاوت داشتن و خوب اندیشیدن که منجر به هنر قلمی خاص داشتن است می باشد.

نوشتن به دوصورت است یا هنری است یا ارتباطی.

در نوشته هنری نویسنده می کوشد اثری هنری خلق کند که خواننده به دنبال زیبایی در متون اوست.نویسندگیِ هنری را می توان یک بازی با لغات و در کنار هم گذاشتن بهترین واژه ها که بیشترین تأثیر را داشته باشند و مفهومی جامع را به شخص مخاطب انتقال دهد بیان کنیم. در یک شعر، داستان، رمان یا مثنوی و... نویسنده باشکلی زیبا می تواند یک صحنه یا یک داستان یا یک واقعیت را طوری بیان کند که هنر آن فقط تحسین را به دنبال داشته باشد. باید این را ذکر کنیم که ذوق و استعداد هر شخصی در نویسندگی نقش بسیار تأثیرگذاری در ماندگاری و زیبا جلوه دادن اثر هنری او دارد البته نباید این را هم فراموش کنیم که هر متن و نوشته ای مخاطب خاص خود را دارد و شاید یک نوشته برای کسی که در آن زمینه آگاهی نداشته باشد بسیار ساده و دور از زیبایی باشد ولی کسی که اهل فن و آگاه از تخصص آن حیطه باشد آن نوشته را درک کرده و هنر نویسنده را تحسین کند.

نوع دیگر نوشته ها ارتباطی است که در آن هدف انتقال پیام و مفهوم است. اینکه نویسنده بخواهد از کلمات یا عبارات زیبا استفاده کند مهم نیست؛ یا به طور کلی هنر در آن جایی ندارد اما باید متنی تمیز و به دور از ناپاکی باشد.مهم ترین موضوع در این نوع نوشتن که نویسنده باید به آن دقت کند شفاف بودن و به دور از مبهم بودن است.از مهم ترین تفاوت بین دو حالت نویسندگی، در همین است که هر کسی می تواند نوشته ارتباطی را درک کند و تا حدود سطحی که دارد پیام آن را برداشت می کند در صورتی که در نوشته­ یِ هنری اهل فن و تخصص می توانند در مورد پیام یک نوشته نظر داده و پیام آن را درک کنند و تعیین کنند که در چه میزان سطح هنری است. بروشور هایی که در سطح شهر می بینیم، اطلاعیه هایی که بر روی دیوارها، کوچه ها و خیابان ها روزانه مشاهده می کنیم، روزنامه ها، نشریات، مقاله ها و کتاب ها از نوشته های ارتباطی هستندکه هر کدام به نوعی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند.

مسئله مهمی که باید در مورد نویسندگان بیان کنیم ماهیت و گران بها بودن نوشته های آنها در هر زمینه فعالیتی که هستند می باشد این فعالیت در زمینه اطلاع رسانی در زمینه ادبی در زمینه آموزشی و... می تواند می باشد. شاید نویسنده ای در هر سبکی که هست کتاب و مقالات زیادی نوشته باشد اما هیچ بویی از هنر و ذوق هنری در آنها دیده نشود اما کسی دیگر شاید تنها یک متن کوتاه یا یک مقاله نوشته باشد اما نوشته او آنچنان زیبا و دارای خلاقیت باشد که تا مدت ها علاوه بر اینکه هیچ نوشته ای قابل قیاس با آن نبوده بلکه یک الگو برای دیگر نویسندگان باشد.

نوشته هر چقدر با کیفیت تر و گسترده تر باشد قبل از تأثیرگذاری که دارد قدرت خالق و نویسنده­اش را بیان می کند.قلم هر نوشته ای زبان فکر، زبان دل، زبان احساس و دیدگاه نویسنده اوست و نویسنده ای موفق است که با صمیمیت و صداقت قلم خود را به حرکت درآورد.

دیگر مورد مهمی که نویسنده باید نهایت دقت را به آن داشته باشد و در حقیقت محور نوشته اوست، هدف داشتن از نوشتن است و این هدف است که قالب و محتوا او را تعیین می کند. هدف شور و عشقی در نویسنده پدید می آورد که به واسطه این عشق همه تلاش خود را به کار می گیرد و هر لحظه در خلق یک فکری تازه برای انتقال مقصود خود است. هدف باعث می شود که نویسنده در یک چهار چوب صحبت کرده و خارج از آن را حذف کند و بیشتر بر روی موضوع خود تمرکز کند.

مهارت های نوشتاری دارای چهار سطح است که آنها را به طور مختصر و مفید شرح می دهیم:

سطح پایه :

در حقیقت گزارشی از فعالیت ها و حرف های روزمره مشخص است که آنها را به دیگران انتقال می دهد و به دنبال نوشته ای پرمحتوا و خلاقانه و زیبا نیستند. به طور مثال گزارشات فعالیت های افراد در شرکت در این سطح هستند.

سطح میانه :

انتقال پیام به صورت ساده و به دور از پیچیدگی خاص یا حجم بالاست و این پیام ها به طوری منظم بیان می شوند که کمترین خطا را داشته باشند و افراد در برداشت منظور آن به زحمت نمی افتند.

سطح پیشرفته :

برطرف کردن نیاز یک مخاطب یا گفتگو بین افراد در این سطح است. به طور مثال انتقال یک سری اطلاعات به قشری خاص یا حتی تنظیم یک قرارداد بین دو نفر یا یک نفر با یک سازمان در این حیطه نوشتاری است.

سطح خبرگی :

هدف از این سطح آموزش دادن است؛ آموزش اینکه افراد چطور پله پله از سطح پایه به سطح پیشرفته حرکت کنند.

مواردی که نویسنده را در مسیر موفقیت یاری می کنند:

- تعیین موضوع از مهم ترین نکاتی است که نویسنده باید به آن اشراف داشته و نهایت دقت را بکند.

- هدف از نوشتن خود را تعیین کند.

- رعایت ساده نویسی و عدم استفاده های کلیشه ای و اصطلاحات خاص در نوشته داشته باشد.

- مطالعه داشتن به خصوص در زمینه ای که فعالیت می کنند.

- مشاهده کردن موارد با دیدی متفاوت و تحلیل آن مشاهدات

- اندیشیدن و تأمل کردن در مورد موضوعی که قصد نوشتن و پیاده سازی آن را داشته تا بتوانند پیام خود را منتقل کند.

- توجه داشتن به مخاطب خود که در چه قشر یا چه سنی و چه سطحی هستند.

- جملات آغازین مناسب و زیبا داشتن به طوری که مخاطب را از همان ابتدا جذب کند.

- خود را جای مخاطب قرار داده و برداشت های ممکن را در نظر بگیرد و در اصلاح موارد به دور از پیغام پیام خود باشد.

- زاویه دید خود را مشخص کند،اول شخص،دوم شخص و سوم شخص بودن منظور است.

- منابع الهام بخش در زمینه فعالیتی خود را پیدا کند.

- تجربه هایی که داشته و یا واقعیاتی که در زندگی خود داشته را بیان کند چون از تأثیرگذارترین فاکتورهای یک نوشته هستند.

- رعایت کلیه قواعد نوشتاری مانند جمله بندی ها،رعایت تناسب بین فعل و فاعل و...

- ذهن خواننده را برای پایان آماده کند.

مهارت های نویسندگی

- استعداد نوشتن داشتن و قدرت دست به قلم بودن

- تمرکز بالا داشتن

- روحیه مطالعه و انتقاد پذیر داشتن

- دارای ذهنی باز و دیدی گسترده به موضوع انتخاب شده داشتن

- دقیق بودن و دقت بینی داشتن

- مدیریت زمان داشتن

- آگاهی و تسلط کامل بر قواعد و دستور زبان و شیوه های نگارش داشتن

- شناخت مخاطب خود که در چه سطح فکری است

- توانایی کنترل ذهن خود را داشتن

وظایف نویسنده

- انتخاب موضوع و تعیین محور نوشته خود

- انتقال هدف خود به طوری که خواننده در پایان، برداشت مورد نظر را نتیجه بگیرد.

- به دست آوردن اطلاعات لازم و درست از منابع معتبر

- مطلع بودن از قوانین کپی و رعایت آنها

- شرکت در جلسات نقد و بررسی آثار خود

- تجدید نظر کردن و اصلاح کردن نوشته خود در صورتی که نیاز باشد

- ارائه نسخه پیش زمینه به ناشر

- ساده نویسی و به دور از مبهم بودن

بازارکار و درآمد نویسندگی

وجود مشکلات اقتصادی، عدم فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و هم چنین کم توجهی به اهمیت آن، عدم حمایت های مالی از نویسندگان و نبود شغلی به نام نویسندگی در بین مشاغل خاص و تعریف شده از مشکلات امروزه نویسندگان است و فقط افرادی که عاشق نویسندگی هستند و این حرفه را فقط برای دل خود انجام می دهند این شغل را انتخاب می کنند به همین دلیل این هنرمندان و فعالان بازار کار خوبی ندارند و در مورد حقوق آنها باید بگوییم به طور قراردادی با محل کار خود و یا سازمانی که در آن مشغول هستند دریافتی دارند و اکثر نویسندگان متناسب با فعالیت خود و یا فروش مقاله یا کتاب و یا ... که دارند دریافتی داشته و اکثراً در کنار این شغل به فعالیتی دیگر مشغول هستند.

ارسال نظر