آشنایی با شغل حسابرسی

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل حسابرسی

در بسیاری از فعالیت ها همیشه بالاتر از هر پرسنلی شخص دیگری است که به گونه ای از او انتظار کارکردی درست را دارد و در حالت بعد او را زیر نظر داشته و فعالیت های او را چک می کند که این خود شخص را مجاب به انجام بهترین عملکرد خود کرده و می داند که کوچکترین سهل انگاری که انجام دهد باید نسبت به آن پاسخگو بوده و این خود باعث مفید بودن برای سازمان است که نفرات به موقعیت خود نهایت اهمیت را داشته باشند.

اما اما عدم درست انجام دادن فعالیت های نیروی انسانی به تناسب اهمیتی که دارند سیستم را دچار مشکل می کنند اما برخی از مسئولیت ها هستند که عدم عملکرد درست آنها به سیستم می تواند زیان و ضرری جبران ناپذیر وارد کند. یکی از نفرات کلیدی و مهم در هر سیستم و واحد صنفی که با بازار در ارتباط است و به گونه ­ای داد و ستد دارد، حسابدار است. حسابدار به طور منظم و دوره ای همه شرایط اقتصادی از قبیل  پرداختی ها، درآمد ها و مخارج، سود و زیان و به طور جامع بازده را بررسی کرده و یک چشم اندازی به مدیر یا کارفرمای خود ارائه می دهد. اما برای اینکه این نفر کلیدی را چک کرده و صحت درستی عملکرد او را تأیید کنیم مانند سایر پرسنل نیازمند نفری بالاتر از او هستیم که به زمینه فعالیتی او کاملاً آشنا بوده و به وظایف او اشراف داشته باشد، کسی که این مسئولیت را در هر حیطه کاری می پذیر حسابرس است. حسابرس در حقیقت درستی اسناد و گزارشات مالی و هم چنین تعیین اینکه این اسناد در چهار چوب اصول حسابداری هستند یا نه را انجام می دهد. حسابرس خروجی حسابدار را دریافت می کند و خود به تحقیق و بررسی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته و سپس این نتایج را تحلیل کرده و نتایج فعالیت خود را اعلام می کند. حسابرس قبل از اینکه مسئول بررسی صورت های مالی سیستم خود باشد یک بازرس از کلیه مدارک و اسناد حسابدار است که در نهایت دقت آنها را بررسی می کند.

تقسیم بندی حسابرسان

- حسابرسان داخلی :

فعالیت های بی طرف و مشاوره ای که با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سیستم صورت می گیرد را حسابرسی داخلی تعریف می کنیم. اطمینان دهی و مشاوره، بهبود عملکرد سیستم، شرکت یا سازمان، همکاری های لازم در جهت حل مسائل و مشکلات و مدیریت ریسک و کنترل های لازم که  برای رسیدن به اهداف سیستم خود است از وظایف این حسابرسان است.حسابرسان داخلی هدفی جز منطبق بودن با برنامه ها و اهداف شرکت ندارند و از نفرات صادق در یاری کردن هیئت مدیره هستند. اجرای برنامه ها در چهارچوب سیاست شرکت، اطمینان بخشی به گزارش ها، شفافیت اطلاعات و گزارش های مالی، حفاظت از دارایی ها و قابلیت اعتماد بودن و تعیین درستی اطلاعات و گزارش های منتشر شده از جمله فعالیت های این حسابرسان هست.

- حسابرسان مستقل :

حسابرسی که بیرون از سیستم و یا شرکت است و حسابرسی آن سیستم را پذیرفته را حسابرسان مستقل می گوییم.این حسابرسان به صورت قراردادی هستند و پس از اتمام بررسی های خود در صورت تمایل می توانند در آن سیستم فعالیت داشته و یا آن را ترک کنند. اظهارنظر نسبت به صورت های مالی و پیوست های آنها، انجام مطالعات در مورد چگونگی جریان امور در ارزیابی ها نسبت به نتایج مالی و فعالیت های دستگاه ها و کنترل داخلی از وظایف حسابرسان مستقل است. در مورد این حسابرسان باید بگوییم علاوه بر عملیات حسابرسی، خدمات حسابداری، تهیه و تنظیم سیستم های حسابداری، مشاوره در امور مالی و مالیاتی، تهیه گزارش های ویژه و بررسی اوراق بهادار از جمله فعالیت هایی است که این حسابرسان انجام می دهند.

- حسابرسان دولتی :

حسابرسی که به بررسی فعالیت ها و گزارشات مالی یک مؤسسه و یا سازمان دولتی می پردازد را حسابرس دولتی می گوییم.اظهارنظر در مورد فعالیت های مالی و اقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت ها و گزارشات مالی و هم چنین حفاظت از مدارک مالی ارائه شده و تحویل به موقع دارایی های تکمیل شده از وظایف حسابرس دولتی است.ارزیابی عملکرد هر یک از سیستم ها توسط حسابرسان دولتی به منظور ارائه دادن صورت های مالی به صورت منصفانه قابل قبول، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، میزان درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده به جا از اموال و دارایی صورت می گیرد.

انواع حسابرسی

- حسابرسی مالی :

فرآهم آوردن یک سری اطلاعات مفید برای استفاده کنندگانی که بیرون از سیستم و یا سازمان هستند در حیطه وظایف این  حسابرسی است و به طور کلی هدف این حسابرسی اعتبار دهی به صورت های مالی می باشد.

- حسابرسی رعایتی :

تعیین میزان رعایت قوانین،اصول و استانداردها و مقررات دولتی،کنترل های داخلی، سیاست ها و قراردادها در حیطه این حسابرسان است.

- حسابرسی عملیاتی :

بررسی فعالیت های سازمان و یا بخشی از آن که در ارتباط با هدف سازمان و یا سیستم تعیین شده است را حسابرسی عملیاتی تعریف می کنیم.

- حسابرسی قانونی :

به هنگام بروز مشکلات و مسائلی که پیش می آید حسابرسان قانونی وارد عمل می شوند. تقلب های تجاری و یا تقلب پرسنل سیستم، خسارت های تجاری- اقتصادی و اختلافات بین سهامداران و یا سرمایه گذاران از جمله مواردی است که این حسابرسان در آن وارد می شوند.

استانداردهای حسابرسی

استاندارد حسابرسی یک چهارچوب و مبنایی است که حسابرس نسبت به عاری بودن صورت های مالی یک مجموعه یا سیستم از تحریف و یا اشتباه ، اطمینان معقول کسب کند.اطمینان معقول را یک سطح بالا از اطمینان می دانیم اما باید بگوییم به منزله اطمینان مطلق نیست چرا که در بسیاری از موارد دیده شده شواهد حسابرسی که حسابرس از آنها نتیجه حاصل کرده است قطعی نبوده و فقط متقاعد کننده بوده اند.

استانداردهای حسابرسی در برگیرنده اهداف، الزامات، نحوه اجرا و سایر توضیحات کاربردی است که برای کسب اطمینان معقول طراحی شده اند. استانداردهای حسابرسی، حسابرس را ملزم به اعمال قضاوت حرفه ای و تردید حرفه ای در تمام مراحل برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرس می کند. تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت مبتنی بر درک حسابرس از واحد تجاری و محیط آن،کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و اظهارنظر نسبت به صورت های مالی که از نتایج به دست آمده از شواهد حسابرسی است از جمله الزامات حسابرس هستند.

 مهارت های حسابرس

- دارا بودن مهارت های ارتباطی؛ کلامی و نوشتاری

- آشنایی و تسلط داشتن بر اصول و فنون حسابداری

- توانایی کار کردن و تسلط بر نرم افزارهای مالی و حسابداری

- مهارت بالا داشتن در تحلیل اطلاعات و قوی بودن در عملیات های محاسباتی

- قوی بودن در دروس ریاضیات و آمار

- دارا بودن صلاحیت های حرفه ای که از آموزش و تجربه حاصل می شود.

- داشتن یک دید باز و گسترده از کسب و کار صاحب کار

- توجه داشتن به جزئیات و انجام چندین باره محاسبات به طوری که مطمئن شوند خطایی صورت نگرفته است

- داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه ای

- توانایی کار فردی و گروهی داشتن

- مدیریت زمان داشتن چون مشتری معمولاً در یک زمان معین پایان کار را نیاز دارد

- داشتن صداقت نسبت به اطلاعات مالی مشتری و عدم افشای آنها

- مهارت گزارش نویسی و انتقال فعالیت های انجام شده به طور شفاف به مشتری یا کارفرما

- توانایی رهبری داشتن به طوری که بتوانند مشکلات را شناسایی و حل کنند

وظایف حسابرس

- جمع آوری اطلاعات لازم که در حسابرسی به آنها نیاز دارد

 - ارائه مشاوره به مشتری به منظور حل مشکلات

- انجام ارزیابی های لازم از حساب های مالی و گزارشات مالی

- انجام محاسبات و درخواست های مشتری به منظور مطبق با قوانین و مقررات مالی و اطمینان از صحت آنها

- ارائه گزارشات از فعالیت های مالی به صورت مستمر

- بررسی و تعیین خطاها و انحرافات در پرداختی ها و هزینه های انجام شده

- یررسی شاخص های عملکردی از جمله بهره وری،کارآیی و اثر بخشی

- حفظ کنترل های کارآمد از طریق ارزیابی ها

- رسیدن به یک درک درست از عملیات و گزارشات سازمانی، که قصد حسابرسی آن را دارند

- عدم هر گونه چشم پوشی و یا اهمال کاری در فعالیت خود

بازارکار و درآمد حسابرسی

با توجه به اینکه پیشرفت های مالی در هر فعالیتی تعیین کننده و تأیید کننده حرکت در مسیر موفق آمیز است نیاز به مدیریت مالی و کنترل شرایط مختلف اقتصادی بسیار پر اهمیت تر از قبل شده است، به همین دلیل حسابرسان نیز دارای رشد بازارکار مثبتی شده و از افراد کلیدی و قابل اعتماد هر سازمانی به حساب می آیند و آینده ای روشن تر از قبل در انتظار این فعالان است. حسابرس می تواند در شرکت های بزرگ، در بخش های دولتی و یا کارخانجات تولیدی به عنوان حسابرس داخلی و یا در شرکت های خصوصی که زیر نظر انجمن حسابداران است به عنوان حسابرس خارجی فعالیت داشته باشند.در مورد حقوق این فعالان باید بگوییم موفقیت در پروژه های قبلی که همان تجارب آنها هستند و همچنین حوزه  فعالیتی که دارند از عوامل تأثیر گذار بر روی دریافتی های آنها است. این فعالان معمولاً به طور مستقل کار کرده و پروژه های مختلف را قبول کرده و به صورت درصدر و یا قراردادی آنها را حسابرسی می کنند. در بسیاری ازموارد هم حقوق حسابرس به صورت ساعتی تعیین می شود که شریک حسابرس بین 115 تا 130 و مدیر حسابرس بین 80 تا 100 و سرپرست ارشد بین 60 تا 80 و سرپرست حسابرسی بین 40 تا 50 و حسابرس بین 15 تا 30 هزارتومان برای هر ساعت قرارداد می بندند.

ارسال نظر