آشنایی با شغل پژوهشگر 1

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل پژوهشگر 1

ابتدا بهتر است پژوهش را تعریف کنیم: تولید اطلاعات و خلق یک دانش جدید به منظور بهره بردن از آن به عنوان بهترین راه حل ممکن برای مقابله با مشکلاتی که در زمینه مختلف داریم را پژوهش تعریف می کنم. کسی که رسالت پژوهش را پذیرفته و در زمینه های مختلف تحقیقات جامع و کامل انجام می دهد را پژوهشگر تعریف می کنیم.

پژوهشگر در همه حال به فکر پژوهش و تحقیق است و با انجام این پژوهش ها در بسیاری از موارد از جمله زندگی های اجتماعی بسیار تأثیر گذار هست. نگاه دقیق و حساسیت داشتن پژوهشگر به موضوع پژوهش مورد نظر او را نسبت به دیگران متمایز می کند. پژوهشگر اهداف پژوهش خود را از موضوع پژوهش به دست می آورد و با بیان اهداف و اطلاعات مورد نیاز پژوهش و روش های جمع آوری این اطلاعات، روش اجرای طرح پژوهش خود را بیان روشن می سازد. پژوهشگر اهداف پژوهش خود را به صورت کلی و اختصاصی بیان می کند. منظور از اهداف کلی آنچه پژوهش می­خواهد به آن برسد و عنوان طرح پژوهش است و اهداف اختصاصی رسیدن به هدف کلی پژوهش است. انسان یک موجودی است که میل به جستجو، دانش و آگاهی دارد و کشف حقیقت برای او شیرین است و لذتِ پیدا کردن راه حل برای مشکلی که دارد را با هیچ چیزی عوض نمی کند به همین دلیل میل پژوهش همیشه در او بوده و هست. از مهم ترین فاکتورهای آموزش پژوهش است و هر جامعه ای که به بحث پژوهش دقت داشته باشد در مسیر پیشرفت قرار می گیرد. پژوهش یک رابطه مستقیم با خلاقیت و نوآوری دارد و به همین دلیل در توسعه و پیشرفت بسیار تأثیرگذار است. هر زمینه­ و دانشی که در آن پژوهش زیاد صورت گیرد توسعه آن دانش را داریم و نهایتاً چیزی جز موفقیت را نتیجه نمی دهد. پژوهشگر به شیوه های گوناگون در حیطه دانش خود به پژوهش می پردازد. پژوهشگر برای رسیدن به یک درک جدید از مسائل یا ارائه راه حلی متفاوت تر از راه حل های قبلی،با بهره بردن از تکنیک ها و روش های علمی که مهر تأییدی برای پژوهش های او هستند به تحقق  اهداف خود می رسد. پژوهشگر یک دید متفاوتی نسبت به دیگر افراد داشته و از کنار مسائل پیرامون خود نمی تواند بگذرد یا به آنها بی تفاوت باشد و سعی بر این دارد با مشکلات دیده شده مقابله کند و برای آنها راه حل پیدا کند. پژوهشگر را می توانیم فردی بدانیم که به موضوع یا موردی توجه داشته و به آن فکر کرده و در مورد آن سؤالاتی در ذهن خود طرح می کند و این سؤالات می توانند یک فرضیه باشند و یا حدس و گمانی که ذهن او را مشغول کرده و با همه همت خود به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است. اما برای پاسخ دادن به این سوالات پژوهشگر نیاز به مطالعه و جمع آوری اطلاعات داشته که نهایتاً یافته­ های خود را در طی یک نتیجه می تواند بیان کند که این نتیجه می تواند بسیار متفاوت تر از نتایج قبلی آن زمینه باشد، چون تفسیر و درکی متفاوت پشت آن بوده است. یک نکته حائز اهمیت برای پژوهشگران این است که قبل از ورود به مرحله پژوهش و انجام پژوهشات باید پشتوانه و پایه ­ای قوی در آن زمینه داشته باشند که این پشتوانه با کسب دانش، مهارت و تخصص و از طریق آموزش های لازم به دست می آید. به طور کلی در مورد پژوهشگران باید بگوییم کلیه علوم پزشکی، مهندسی و.... به پژوهش و پژوهشگر نیاز دارند زیرا این پژوهشگر است که پیشرفت و توسعه هر دانشی را نتیجه می دهد.

پژوهش بنیادی

هدف پژوهشگر از این نوع پژوهش توسعه دانش است. تحقیقات این نوع در محیط های علمی ودانشگاهی و محیط های کاملاً کنترل شده صورت می گیرد.این نوع پژوهش باعث شناخت نظرات گذشته،اصلاح نظریه های موجود یا گذشته و یا ارائه یک نظر جدید می باشد.این تحقیقات می تواند نظری و یا تجربی باشند.

پژوهش کاربردی

این نوع پژوهش و تحقیق برای رفع مشکلات جامعه یا بهتر بگوییم برای رفع نیازها صورت می گیرد که وضعیت موجود را بهبود بخشد. این پژوهش رابطه نزدیکی با پژوهش بنیادی دارد چون با استفاده از نتایج و روش های تحقیقات بنیادی انجام می گیرد و هدف آن توسعه خروجی یا فرآیند یک آزمایش است. باید بگوییم پژوهش کاربردی نمی تواند بدون پژوهش های بنیادی پردازش شود و پژوهش های بنیادی در حقیقت اساس پژوهش های کاربردی است.

روش های پژوهش

روش تاریخی

در این پژوهش، پژوهشگر با استفاده از اسناد و مدارک گذشته موضوعی را بررسی و تحلیل می کند و هدفش جمع آوری اطلاعات  یا کامل کردن اطلاعات است. باید گفت زمانی پژوهشگر می تواند موضوعی را بهتر درک کند و تحلیل و تفسیر خوبی ارائه دهد که گویی در آن زمان زیست کرده و همه شرایط را بسنجد.

روش توصیفی

اطلاعات به دست آمده­ ی­ این روش جنبه وصفی دارند و یک موضوع یا مسئله­ای را وصف کرده و به آن شاخ و برگ داده و آن را تحلیل می کنند. پژوهش تداومی و مقطعی بررسی یک موضوع در مقطع خاصی است و یا تحقیق توصیفی موردی؛ توصیف موردی خاص به صورت کامل است یا پژوهش توصیفی زمینه یاب یا پیماشی؛ بررسی و تحلیل یک مورد خاص به صورت جامعه آماری است یا پژوهش توصیفی تحلیل محتوا که به منظور شناختی دقیق از مقصود صاحب منبع صورت می گیرد از جمله روش های توصیفی هستند.

پژوهش استنطاقی

این روش متون اصلی دینی را در کنار سایر متون دیگر قرار می دهد که گویای دیدگاه دین در آن موضوع باشد.

تحقیقات همبستگی یا هم خوانی

برای آگاهی از رابطه بین متغیرها از این روش بهره می بریم. هدف پژوهشگر در این روش این است بیان کند که بین دو موضوع ارتباطی وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد میزان این ارتباط را مشخص می کنند که آیا این میزان رابطه مستقیم است یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد یعنی همان تغییری که در مورد موضوع اول داریم همان تغییر را هم مورد یا  موضوع دوم داشته باشد مثلاً مورد اول افزایش یافته مورد دوم هم افزایش یافته همبستگی مثبت داریم و اگر پاسخ برعکس این مورد باشد یعنی افزایش در یک موضوع باعث کاهش موضوع دیگر باشد را همبستگی منفی تعریف می کنیم.

پژوهش عِلی یا پس رویدادی 

این نوع روش علت، موانع و زمینه های یک حادثه یا موضوعی که قبلاً اتفاق افتاده است را کشف می کند مانند تغییرات پوششیِ سطح جامعه. شناسایی همه متغیرها، عوامل اصلی، عوامل زمینه ساز و یا بازدارنده از فاکتورهای بسیار مهم این روش هستند.

مهارت های پژوهشگر

- مهارت مطالعه داشتن و بهره بردن از آثار و دیگر اندیشه ها در حوزه تحقیق خود

- مهارت انتقال دادن نتایج خود به دیگر افراد که نتیجه مطالعه زیاد داشتن است.

- داشتن اعتماد به نفس بالا در زمینه ای که فعالیت می کنند.

- روحیه همکاری داشتن با دیگر افراد مربوطه چون پژوهش عموماً به صورت گروهی و تیمی است.

- بررسی استدلال ها و تحلیل آنها و هم چنین قدرت جمع بندی داشتن

- داشتن ذهنی پویا و فعال و پشتکار داشتن فراوان در زمینه پژوهشی

- روحیه حل مسائل به صورت خلاقانه

- توجه و تمرکز بالا داشتن و عدم بی تفاوتی نسبت به پدیده ها و پیرامون خود یا حوزه پژوهشی مورد نظر

- دارا بودن قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف

- داشتن ذهنی کنجکاو که سؤالات و ابهامات زیادی داشته و به دنبال پاسخ آنها باشد.

- دارا بودن سواد اینترنتی ( زبان های برنامه نویسی،فناوری اطلاعات،مرورگرها و...) و سواد رایانه داشتن (نرم افزارهای عمومی و تخصصی و سخت افزار ها)

وظایف پژوهشگر

- جمع آوری و ثبت اطلاعات مورد نیاز که فعالیت دارند.

- سازمان دهی و منظم کردن اطلاعاتی که جمع آوری کرده اند.

- تجزیه و تحلیل و هم چنین ارزشیابی اطلاعات و داده های جمع آوری شده

- آگاهی داشتن از آخرین پیشرفت ها، مقالات و مجلاتِ زمینه پژوهشی که کار می کنند.

- انجام مطالعات گسترده برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع پژوهشی

- انجام همکاری های لازم داشتن با قسمت های مربوط به موضوع پژوهشی

- بهره بردن از نرم افزارهای تخصصی برای بیان گزارشات دقیق و منظم

-جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش های خود و انتقال این پژوهش ها

بازارکار و درآمد پژوهشگر

 بدون تردید اگر جامعه از اهمیت و تأثیری که پژوهشگران در رشد همه جانبه زمینه های مختلف دارند آگاهی داشته باشد این نفرات می توانند از نظر شخصیتی آنچه که حالا هستند بسیار موفق تر باشند.پژوهشگران با توجه به دقت و توجهی که به اطراف خود دارند همه تلاش خود را برای رفع مشکلات در پیرامون خود را انجام می دهند. این شغل سختی های خاص خود را دارد گاهی باید آزمایشات بسیار زیادی برای نتیجه گیری انجام داد،گاهی باید در محیط های آزمایشگاهی بود، گاهی باید برای کشف یک حقیقت سفرها کرد و گاهی باید مدت ها برای پاسخ به سوالات، مطالعه منابع مختلف را انجام داد و تحلیل و تجزیه داشت. نکته قابل ذکر در مورد پژوهشگران این است که افراد بیشتر در زمینه دانشگاهی و برای اخذ مدارک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یک زمینه، پژوهش انجام می دهند و درصد کمی از دانشجویان هستند که به صورت کاربردی و یا بنیادی به پژوهش خود ادامه داده و باعث پیشرفت در زمینه های مختلف می شوند و این خود باعث شده پژوهشگران کمتر دیده شوند و سایر افراد با پژوهشگران ارتباط آنچنانی برقرار نمی کنند و  پژوهشگر را بیشتر به عنوان یک فعالیت کننده در حیطه دانشگاهی در ذهن خود ترسیم کرده اند. برخلاف کشور ما بسیاری از کشورهای پیشرفته همه ساله درصدی از درآمد سالیانه خود را به امر پژوهش اختصاص داده و به پژوهشگران اهمیت خاصی داده می شود. جهاد­های دانشگاهی، مراکز پژوهشی، پژوهشکده هایی نظیر رویان و علوم، مراکز پژوهشی زمینه پزشکی و برخی بیماری ها، سازمان های دولتی و خصوصی که واحد پژوهش دارند و هر سیستمی که نیاز به انجام پژوهش های لازم داشته باشد نیازمند پژوهشگراست که این گستردگی می تواند بازار کار خوبی برای این فعالان رقم بزند. در مورد حقوق دریافتی پژوهشگران باید گفت متناسب با زمینه پژوهشی و مهارتی که دارند حقوق دریافت می کنند؛ به طور مثال انجام پژوهش در محیط های آزمایشی با انجام پژوهش در رشته­ ی خاص دانشگاهی و یا حوزه های دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت هستند اما به طور میانگین حقوقی بین 2 تا 6 میلیون تومان برای پژوهشگران برای هر ماه در قراردادهایشان دیده می شود.

 

ارسال نظر