آشنایی با رشته علوم سیاسی

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با رشته علوم سیاسی

یکی از رشته های پر کاربرد که در بسیاری از تصمیمات و عملکردهای هر جامعه ای تأثیر دارد رشته علوم سیاسی و گرایش های آن است که در زیر گروه رشته علوم انسانی است. افرادی که به سیاست علاقه دارند و دوست دارند مسائل را در زوایای مختلف بررسی کرده و عواقب آن را بسنجند می توانند در این رشته بسیار موفق باشند و با مهارت و دانشی که کسب می کنند برای جامعه مفید واقع شوند. ابتدا بهتر است قبل از هر چیزی مفهوم سیاست را بیان کنیم؛ سیاست به معنای خط مش و مسیری که انسان در آن رو به جلو حرکت کند می باشد. در اصطلاح نیز سیاست را تصمیم گیری برای یک گروه بیان می شود که این گروه می تواند یک نهاد، یک حزب، یک سازمان و یا یک کشور را در دل خود جای دهد. علم سیاست همه امور را طوری تحلیل و بررسی می کند که به اهداف خود برسد.

در این امو هر تلاشی صورت می گیرد تا چهار چوب و خط قرمز های تعیین شده رعایت شوند و مسائل مهم و حیاتی، ارزش ها و ضد ارزش ها شناخته شده و طوری تصمیم گیری شود که آنها خدشه دار نشوند. افرادی که در این رشته تحصیل می کنند باید به این درک برسند در برخی موارد قدرت تحلیل و دانش سیاسی آنها باعث موفقیت و یا شکست گروه خود و یا با دیدی وسیع تر حتی یک حکومت شوند. سیاست و علم سیاسی منافع گروه و جامعه خود را خواهان است.

بدون شک و تردید هر جامعه­ ای در هر زمانی مشکلات خاص خود را دارد که بسیاری از این مشکلات در نتیجه یک سری ایده ها و نظرات هستند که به مرحله اجرا رسیده و یا بر روی سایر عملکردها تأثیر گذاشته و فعالیت آنها را تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان مثال یک نوسان در ارز می تواند کلیه شرایط اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده یا یک تصمیم گیری درباره واردات یا صادرات یک محصول می تواند یک محصول تولیدی را موفق و یا به سمت شکست رهنمود کند که دانش آموختگان در این رشته باید در کلیه زمینه ها مسائل جامعه را در نظر بگیرند. دانشجویان در رشته علوم سیاسی باید بیشتر از اینکه به سیاست مدار بودن فکر کنند بر سیاست شناسی بیاندیشند. زیرا این طرز فکر سبب می شود کلیه اندیشه ها و نظر های سیاسی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آنها را در جامعه حدس زده و یا پیش بینی کنند و با ارائه راهکارها و ابزاری که دارند با آنها مقابله کرده به طوری که جامعه را از ناهنجاری، نا به سامانی و نوسان دار بودن دور سازند. نکته دیگر در مورد دانش آموختگان در این رشته این است که باید آینده نگر باشند و یک سری اقدامات و برنامه ریزی هایی برای مسیر حرکتی رو به جلوی خود داشته باشند تا جامعه خود را در مسیر موفقیت قرار دهند. برای درک این موضوع دو مورد جامع را بیان می کنیم؛ سیاست مداران در یک کشور زمانی می توانند کشور خود را از هر گونه تعارض و تهدید حفظ کنند که اقداماتی برای دفاع و هم چنین پیشرفت های لازم در صنایع نظامی خود داشته باشند مورد دیگر درباره سیاست های اقتصادی است که انتظار می رود دانش آموختگان در این رشته با توجه به دانشی که در رابطه با روابط داخلی و خارجی و تأثیرات برخی بازارهای به خصوص خارجی دارند برنامه ریزی هایی داشته باشند که کشور را از هر گونه تهدید اقتصادی مصون کرده و یا اینکه اثرات آنها را کاهش دهند.

گرایش های علوم سیاسی

- گرایش علوم سیاسی : هدف از تربیت دانشجویان در این رشته را باید بررسی اندیشه ها و نظریات مختلف و هم چنین اقداماتی که برای مقابله و یا هم سویی با این اندیشه هاست دانست. مهم ترین آموزش به دانشجویان این گرایش را باید ارائه نظراتی دانست که با مشکلات و معضلات جامعه خود مبارزه کرده و عوامل موفق آمیز در جامعه را نسبت به قبل قوی تر کنند. انجام برنامه ریزی هایی که در چهار چوب کلی تعیین شده در جامعه و عوامل داخلی و بیرونی و سایر تعاملات دیگر بر نحوه فعالیت این دانش آموختگان تأثیر دارد.

- دروس تخصصی و الزامی این گرایش : فقه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، سمینار جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تأثیرات انقلاب اسلامی بر آنها، سمینار مسائل کشورهای جهان اسلام، سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان، روش تحقیق در علوم سیاسی، نظریه های جدید در علم سیاست، نظرهای مختلف در روابط بین الملل

- گرایش اندیشه سیاسی : هدف از این گرایش را باید پیوند و ارتباط بین مذهب با سیاست بیان کنیم. مهم ترین مواردی که دانشجویان با آنها آشنا می شوند و مسائل آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند اتفاقاتی است که در زمان مشروطیت افتاده است و عملکرد فقیهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می شود. در اسلام این گرایش را به عنوان علم مدنی تعبیر می کنند که علم مدنی خود به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول فلسفه مدنی و قسمت دوم فقه مدنی هستند. فلسفه مدنی وجه نظری دارد و فقه مدنی بیشتر ناظر بر سیاست است. به طور کلی و جامع باید بگوییم تمرکز این گرایش بر فقه سیاسی و مبانی آن است.

- دروس تخصصی و الزامی : اندیشه سیاسی در اسلام الف، اندیشه سیاسی در اسلام ب ، اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، بررسی آثار و اندیشه های امام خمینی ، مباحث نظری اندیشه سیاسی غرب، تبیین اندیشه های سیاسی، اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام

- گرایش مطالعات منطقه ای : هدف از تربیت دانشجویان این گرایش در حقیقت تولید دیپلمات هایی است که در برابر تغییرات پیش بینی شده و یا تغییرات و تحولات ناگهانی تصمیماتی بگیرند که کلیه فعالیت های جامعه یا کلی بگوییم عملکردهای کشور کمترین تأثیر منفی از آنها را داشته باشد. روابط سیاسی کشورها با توجه به موقعیتی که در آن هستند تعریف شده است که این روابط و بررسی آنها توسط دانش آموختگان در این گرایش صورت می گیرد. این گرایش به زیر شاخه هایی تقسیم می شود که دانشجویان با توجه به علاقه و استعدادی که دارند می توانند یکی از آنها را برگزیده و برای جامعه خود مفید واقع شوند. مطالعات ایران، مطالعات خلیج فارس، مطالعات اروپا، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات آمریکای جنوبی، مطالعات آفریقا، مطالعات منطقه اوراسیا، مطالعات آسیای مرکزی، مطالعات جنوب آسیا، مطالعات خاور دور، مطالعات منطقه خاورمیانه، مطالعات جنوب شرقی آسیا  و مطالعات دریای خزر زیر شاخه های این گرایش هستند.

- دروس تخصصی این گرایش : با توجه به گرایش های متفاوتی در این رشته وجود دارد هر کدام دروس تخصصی خود را دارند که ما در اینجا دروس اصلی و پایه بین کلیه گرایش ها را ذکر می کنیم : روش پژوهش در مطالعات منطقه ای، سیاست بین الملل، تحولات نظری در روابط بین الملل جهانی و منطقه گرایی،اقتصاد سیاسی بین الملل و نظام امنیت بین المللی و منطقه ای

- گرایش روابط بین الملل : مورد بررسی قرار دادن و تجزیه و تحلیل رفتار کشورها و دولت ها در سطح جهان را باید هدف این گرایش بیان کنیم. دانش آموختگان درصدد شناسایی و کشف چگونگی رفتار دولت ها در حوادث و صحنه ها و تحولات دنیا هستند که با انجام تحقیقات و بررسی های لازم و عملکردهای گذشته دولت ها این موارد را حاصل می کنند. ضرورت شناخت کشورها و گسترش روابط در زمینه های مختلف توجه بیش از پیش به این رشته را به وجود آورده است و این طبیعی است که هیچ کشور و دولتی نمی تواند بدون ارتباط با سایر کشورها به موفقیت رسیده و به طور مستقل فعالیت داشته باشد.

- دروس تخصصی این گرایش : روش پژوهش در روابط بین الملل،تئوری های روابط بین الملل،سیاست بین الملل، سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای،انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین المللی

گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل : یکی از مهم ترین رشته ها در این دوران را باید همین رشته بدانیم زیرا رابطه کشورها با یکدیگر تحت تأثیر دانش آموختگان در این گرایش است. تشریح مفاهیم دیپلماسی و روابط دیپلماتیک هدف این گرایش است. اعلام مواضع، جمع آوری اطلاعات و جلب رضایت یا قانع کردن یک کشور برای حمایت از مواضع کشوری دیگر مربوط به حیطه فعالیتی این دانش آموختگان است. سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی و حقوق بشر، سازمان های بین المللی و محیط زیست، دیپلماسی در سازمان های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی نوین زیر شاخه های این گرایش هستند.

- دروس تخصصی این گرایش : حقوق سازمان های بین المللی، دیپلماسی در سازمان های بین المللی، اقتصاد سیاسی بین المللی، سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی، روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک و تحول نظری در روابط بین الملل جهانی شدن و منطقه گرایی

آینده شغلی و درآمد رشته علوم سیاسی

هر کشوری در زمینه های مختلف نیاز به سیاست مداران خاص خود را دارد و این سیاست مداران هستند که تأثیر بسیار زیادی در عملکرد فعالیت های جامعه خود دارند. فعالیت در صدا و سیما و بیان نظرات و پیشنهادات لازم پس از انجام یک سری بررسی ها، تجزیه و تحلیل ها،وزارت خانه ها، نهادهایی مانند شوراهای شهری، نماینده مجلس و به طور کلی هر بخشی که نیاز به کسی دارد که با سیاست آشنایی داشته و در تصمیمات و فعالیت های خود باید سیاست داشته باشد می تواند مرکز فعالیت این دانش آموختگان باشد. مهم ترین مورد قابل ذکر در مورد این فعالان آن است که باید در عرصه ای که در آن تحصیل کرده و مهارت های لازم را کسب کرده اند فعالیت کنند. در مورد حقوق دریافتی افرادی که در رشته  علوم سیاسی تحصیل کرده اند نمی توان یک نظر قطعی داد چون گستردگی و نوع فعالیت بسیار متفاوتی در این رشته وجود دارد. به طور کلی باید بگوییم این افراد در سازمان ها و بخش های دولتی بیشتر استخدام می شوند که متناسب با خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. البته باید بگوییم شرکت ها و بخش های خصوصی هم هستند که از دانش آموختگان این رشته برای پیش برد اهداف خود استفاده می کنند که متناسب با مهارت و تخصصی که دارند با آنها قرارداد می بندند.

ارسال نظر