آشنایی با شغل پایگاه داده

نوشته شده توسط

الو استخدام

آشنایی با شغل پایگاه داده

کارشناس پایگاه داده کسی است که بانک اطلاعاتی سیستمی که در آن فعال است را تولید و توسعه می دهد.کارشناس پایگاه داده با بهره گیری از نرم افزارهای حیطه خود ثبت و نگهداری اطلاعات و داده ها را انجام می دهد.کارشناس پایگاه داده دسترسی به اطلاعات را در کمترین زمان ممکن و به صورت کامل ترین حالت در اختیار مخاطب قرار می دهد.کارشناس پایگاه داده اطلاعات مورد نیاز را از هر نوعی که باشد توسعه می دهد که این اطلاعات می تواند اطلاعات مالی،اطلاعات مخاطبان و مشتریان،اطلاعات نیروی انسانی،اطلاعات موجودی انبار و .... باشد.

مهم ترین موردی که کارشناس پایگاه داده به آن دقت می کند بحث اطلاعات صحیح و وارد کردن اطلاعات در طبقه بندی های خاص خود می باشد.بحث مهم دیگر کارشناس پایگاه داده بحث امنیت داده هایی است که ذخیره می کند و یا در اختیار افراد قرار می دهد دانست. دسترسی به پایگاه داده توسط مدیر و کارفرما تعیین می شود که کارشناس باید با این دو هماهنگ باشد. پایگاه داده یک اطلاعات سازمان یافته شده است که محتوا و پویایی آن با کارشناس پایگاه داده است که پس از پایان طراحی ها و اطلاعات خود باید با مدیر پایگاه هماهنگ باشد و تأییدیه آن را بگیرد.اطلاعات پایگاه داده باید با هم مرتبط باشند نه اینکه اطلاعات به طور گسسته ذخیره شوند زیرا هر چه اطلاعات یکپارچه و دارای نظم باشند بیشتر پاسخ گو به نیازهای افراد هستند. اشتراک گذاری داده ها که چندین کاربر بتوانند از آنها استفاده کنند و هم زمان به آن دسترسی داشته باشند و سازگار بودن داده ها به طوری که اگر تغییراتی بر روی اطلاعاتی که در چندین نقطه ذخیره شده اند اعمال شود همه اطلاعات تغییر کنند نه اینکه فقط اطلاعات آن نقطه تغییر کند و هم چنین بحث ماندگاری داده ها از مواردی هستند که کارشناس پایگاه داده باید نسبت به این ویژگی ها دقت خاصی داشته باشد زیرا از عوامل تأثیر گذار بر روی بانک اطلاعاتی از نظر کارایی و مفید بودن هستند.

عناصر اصلی پایگاه داده

- سخت افزار : این عنصر به سه قسمت سخت افزارهای ذخیره ساز داده ها، سخت افزارهای پردازنده های مرکزی و سخت افزارهای ارتباطی تقسم می شوند که هر کدام تأثیر خود را بر روی پایگاه داده ها دارند.

- نرم افزارها : نرم افزارها به دو بخش نرم افزارهای کاربردی و سیستمی تقسیم می شوند که نرم افزارهای کاربردی برای ارتباط با بانک اطلاعاتی است که دارای یک زبان سطح بالا و یک زبان داده ای است و نرم افزار سیستمی از نرم افزارهای عمومی و خصوصی تشکیل شده است و برای اینکه کاربران عملیات مورد نظر خود را انجام دهند مورد استفاده قرار می گیرد.

- کاربر : از کاربران مهم، اداره کننده بانک اطلاعاتی است که مسئولیت ایجاد و پیاده سازی و نگهداری بانک اطلاعاتی در محیط عملیاتی را دارد، کاربر دیگر برنامه نویس است و کاربری که از برنامه نوشته شده استفاده می کند را کاربر نهایی می دانیم هر سه تعریفی از کاربر هستند.

- داده : اطلاعاتی که در موجودیت های مختلف در محیط عملیاتی ذخیره می کنیم را داده و ارتباط بین آنها را داده عملیاتی تعریف می کنیم.داده ها یا ورودی هستند یا خروجی. داده های ورودی داده هایی هستند که نخستین بار وارد می شوند و داده های خروجی عبارتند از پیام ها،پاسخ ها و نتایج که متناسب با نیاز کاربر به او داده می شود.

مدل های پایگاه داده

- مدل سلسله مراتبی : این مدل شبیه ساختار یک درخت است که دارای یک تنه اصلی است و شاخه های آن موارد ارتباطی با آن هستند که به آن وصل هستند.اما باید بگوییم که مدل سلسله مراتبی از ریشه شروع شده و از چپ ترین حرکت آغاز می شود.این مدل برای محیط هایی که ارتباط های یک به چند دارند و دید کاربری واضحی نیاز دارند استفاده می شود اما ذخیره سازی و حذف این مدل و هم چنین عدم برخورداری از مبانی تئوریک ریاضی که نسبت به برخی مدل ها دارد را باید عیب این مدل بدانیم.

- مدل شبکه ای : این مدل در حقیقت برای نمایش ارتباط چند به چند مناسب می باشد و برای نمایش داده ها از گراف استفاده می شود.مناسب بودن برای محیط های دارای ارتباط یک به چند دو سویه از ویژگی ها و بازیابی پیچیده تر نسبت به مدل سلسله مراتبی و هم چنین عدم وضوح برای کاربر از معایب این مدل است.

- مدل شئ گرا : در این مدل برای هر موجودیت یک کلاس خاص طبقه بندی شده است که دارای ویژگی های خود می باشد و داده ها باید در کلاس خود ذخیره شوند.

- مدل رابطه ای : این مدل با ارائه جدول های مورد نیاز، داده ها را در اختیار کاربر قرار می دهد.هر جدول به صورت یک ماتریس است که دارای ردیف و ستون متناسب با ارائه اطلاعات لازم است. هر ردیف موجودیت و هر ستون ویژگی این موجودیت است. وضوح دید کاربری،بازیابی نسبتاً ساده،برخوردار بودن از مبانی تئوریک ریاضی و نشان دادن ارتباط بین داده ها از طریق مکانیزم واحد از ویژگی های این مدل است که نسبت به سایر مدل ها بیشتر استفاده می شود و دارای برتری خاصی است.

مهارت های کارشناس پایگاه داده

- توانایی انجام فعالیت های گروهی و روحیه همکاری داشتن با کلیه افراد مربوط به حیطه کاری خود

- قدرت شناسایی کردن مشکل و برطرف سازی آن مشکل

- آگاهی های لازم داشتن در مورد استانداردهای مربوط به پایگاه داده

- قدرت تحلیل و تفسیر داشتن در مورد داده ها و اطلاعاتی که قصد ارائه دادن به مخاطب خود را دارند.

- توانایی اعمال تغییرات لازم، به روزرسانی ها و طبقه بندی متناسب با اولویت های لازم در داده ها

- تسلط کامل داشتن به نرم افزارهای حیطه کاری فعالیتی خود

- توجه داشتن به جزئیات و دقت داشتن به کلیه موارد

- آشنا بودن به زبان انگلیسی برای درک و بررسی یک سری مسائل لازم در زمینه فعالیتی خود

- تسلط کامل داشتن به انواع شبیه سازی ها و مدل سازی های پایگاه داده

- تسلط کامل داشتن به بحث امنیت و قفل گذاری برای داده ها به منظور عدم دسترسی افراد غیرمجاز و یا هکرها به اطلاعات

- آشنایی بر نرم افزار SQL ، این نرم افزار برای مدیریت پایگاه داده هاست که برای پاسخ به همه نیازهای کاربران مورد استفاده قرار می گیرد و کارشناس پایگاه داده باید به سطح بالایی در این نرم افزار برسد.

وظایف کارشناس پایگاه داده

- رعایت کلیه استانداردهای مربوط به بانک اطلاعاتی

- رفع اشکالات در داده های بانک اطلاعاتی و هم چنین ایجاد تغییرات داده های مورد نیاز برای پاسخ به مخاطب

- تعیین هدف بانک اطلاعاتی که قصد طراحی و تولید آن را دارند.

- طراحی معماری بانک های اطلاعاتی به منظور افزایش سرعت و بهره وری و هم چنین بازده بالا داشتن در بانک اطلاعاتی

- تعیین اینکه چه کاربرانی می توانند به داده ها دسترسی داشته باشند.

 - انجام آموزش های لازم به افرادی که با پایگاه داده ها در ارتباط هستند و ارزیابی های لازم افراد در استفاده کردن از ابزارهای پایگاه داده

- بحث امنیت که کارشناس پایگاه داده باید نهایت دقت را به آن داشته باشد از وظایف مهم این کارشناس است.امنیت بانک اطلاعاتی در حقیقت حریم شخصی و خصوصی هر سیستم و یا سازمانی است که تنها افراد مجاز که صلاحیت لازم را دارند می توانند به آنها دست یابی دشته باشند.در بسیاری از موارد مشاهده شده است که برخی از افراد برای ضربه زدن به سیستم و یا سودجویی و یا به اختلال کشاندن آن سیستم به دنبال ورود به بانک اطلاعاتی آن سیستم هستند و اگر سیستم مورد نظر از امنیت خوبی برخوردار نباشد مطمئناً با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل است که داده ها باید دارای کلمات و اصطلاحات محرمانه رمزگذاری شوند.

- کپی کردن و یا ذخیره سازی داده های اصلی، یکی از وظایف مهم و کلیدی برای یک کارشناس پایگاه داده بحث ذخیره سازی داده های اصلی است زیرا به هر دلیلی ممکن است داده های اصلی از بین بروند و یا نیازمند تغییراتی باشند که کپی آنها می تواند یک کلید نجات باشد.

- به روز رسانی داده ها، با توجه به پیشرفت هایی که در نرم افزارهای این حیطه وجود دارد نیاز است که بانک اطلاعاتی و داده های آن با روز شوند تا بتوانند نیاز مخاطب را پاسخ دهند.

- شناسایی نیاز کاربران، از وظایفی که به نوعی می توان از آن به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین اهداف بانک اطلاعاتی نام ببریم بحث نیاز کاربران است زیرا کارشناس پایگاه داده برای پاسخ گویی به سؤالات و موارد مورد نیاز کاربران، اطلاعات و داده های متناسب با آنها را ارائه می دهد.

بازارکار و درآمد کارشناس پایگاه داده ها

این شغل دارای رشد استخدامی خوبی نسبت به سال های قبل است زیرا اطلاعات و پایگاه داده ها از مهم ترین بخش های هر سیستم و شرکتی است که کارشناس پایگاه داده مسئولیت آن را می پذیرد.صنایع مختلف، شرکت ها و سیستم های کامپیوتری و خدمات مربوط به آنها، برخی سازمان هایی که نیاز به اطلاعات نیروی انسانی، مخاطبان و مشتریان خود دارند، مراکز آموزشی، حوزه ی فناوری اطلاعات، شرکت هایی که دارای ارائه خدمات هستند مانند بیمه و ... از جمله مواردی هستند که یک کارشناس پایگاه داده می تواند در آنجا مشغول شده و مفید و مؤثر واقع شود. سابقه کار، تجربه،مهارت و تخصص این افراد از عوامل تأثیر گذار بر روی حقوق دریافتی این فعالان است. به طور میانگین حقوقی بین 2 تا 5 میلیون تومان برای هر ماه در قراردادهای این کارشناسان دیده می شود که علاوه بر موارد ذکر شده دولتی و خصوصی بودن حوزه کاری از دلایل اختلاف حقوقی این فعالان است.

ارسال نظر