درج رایگان آگهی استخدام

استخدام مشاغل مهارتی

استخدام-چرخکار-در-کارگاه-تولیدی-

استخدام چرخکار در کارگاه تولیدی

ساری
1399-07-29
استخدام-تکنسین-مکانیک-در-تعمیرگاه-

استخدام تکنسین مکانیک در تعمیرگاه

ساری
1399-07-29
استخدام-آرایشگر-زنانه-در-سالن-زیبایی-فعال

استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی فعال

ساری
1399-07-29
استخدام-خیاط-خانم-در-کارگاه-تولیدی-مانتو

استخدام خیاط خانم در کارگاه تولیدی مانتو

ساری
1399-07-29
استخدام-آرماتوربند-در-شرکت-معتبر-و-فعال

استخدام آرماتوربند در شرکت معتبر و فعال

ساری
1399-07-29
استخدام-کاشی-کار-در-مجموعه-خصوصی-و-ساختمانی

استخدام کاشی کار در مجموعه خصوصی و ساختمانی

ساری
1399-07-29
استخدام-کارمند-دورکار-برای-تبدیل-فایل-صوتی-به-پاور-پوینت

استخدام کارمند دورکار برای تبدیل فایل صوتی به پاور پوینت

ساری
1399-07-29
استخدام-خیاط-مبل-در-مبلسازی-

استخدام خیاط مبل در مبلسازی

بیرجند
1399-07-27
استخدام-آرماتوربند-در-شرکت-معتبر-و-فعال

استخدام آرماتوربند در شرکت معتبر و فعال

بیرجند
1399-07-27
استخدام-کابینت-ساز-ماهر-در-کارگاه-تولیدی-کابینت

استخدام کابینت ساز ماهر در کارگاه تولیدی کابینت

بیرجند
1399-07-27
استخدام-خیاط-خانم-در-کارگاه-تولیدی-لباس

استخدام خیاط خانم در کارگاه تولیدی لباس

اردبیل
1399-07-27
استخدام-جوشکار-در-مجموعه-خصوصی

استخدام جوشکار در مجموعه خصوصی

بیرجند
1399-07-27
استخدام-جوشکار-آقا-در-شرکت-معتبر-و-فعال-

استخدام جوشکار آقا در شرکت معتبر و فعال

اردبیل
1399-07-27
استخدام-شاگرد-صافکار-در-کارگاه-صافکاری

استخدام شاگرد صافکار در کارگاه صافکاری

اردبیل
1399-07-27
استخدام-چرخکار-خانم-در-کارگاه-تولیدی

استخدام چرخکار خانم در کارگاه تولیدی

اردبیل
1399-07-27
استخدام-جوشکار-آقا-در-شرکت-صنعتی-معتبر

استخدام جوشکار آقا در شرکت صنعتی معتبر

اردبیل
1399-07-27
استخدام-جوشکار-درب-و-پنجره-در-مجموعه-صنعتی-معتبر

استخدام جوشکار درب و پنجره در مجموعه صنعتی معتبر

کرمان
1399-07-26
استخدام-آرایشگر-حرفه-ای-زنانه-در-سالن-زیبایی-

استخدام آرایشگر حرفه ای زنانه در سالن زیبایی

سنندج
1399-07-26
استخدام-خیاط-ماهر-در-کارگاه-تولید-پرده-

استخدام خیاط ماهر در کارگاه تولید پرده

سنندج
1399-07-26
استخدام-عکاس-خانم-در-مجموعه-فرهنگی-هنری

استخدام عکاس خانم در مجموعه فرهنگی هنری

سنندج
1399-07-26